Definisi 18 Majas Perbandingan Beserta Contohnya

Majas perbandingan adalah penggunaan bahasa kiasan atau istilah kiasan untuk menunjukkan perbandingan antara dua hal. Menggunakan kiasan untuk mengungkapkan perbandingan dapat meninggalkan dampak pada...